Головна

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство» є фаховим науковим виданням.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23209-13049 ПР від 11.12.2017 року.

ISSN: 0135-2369.

Фахова реєстрація: Збірник увійшов до переліку наукових фахових видань у галузі «Сільськогосподарські науки» згідно постанови Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1. Пройшов перереєстрацію у жовтні 2015 р. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2015 р. № 1021. Додаток 11).

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Розміщення на сайті НБУВ: Зрошуване землеробство

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства. Висвітлено елементи системи землеробства, обробіток ґрунту, удобрення, раціональне використання поливної води, особливості ґрунтотворних процесів. Приділено увагу питанням кормовиробництва, вирощування зернових, картоплі та інших культур, створення нових сортів і гібридів для зрошуваних земель.

Для науковців, аспірантів, спеціалістів сільського господарства.

 

Тематичні рубрики:

Меліорація, землеробство, рослинництво

Селекція, насінництво

Сторінка молодого вченого

 

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті.