Головна

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство» є фаховим науковим виданням (Категорія «Б»).

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 25457-15397ПР від 03.02.2023 року.

ISSN: 0135-2369.

Фахова реєстрація: Збірник включено до переліку наукових фахових видань України Категорії «Б» у галузі аграрних наук (101 Екологія, 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин) відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) 

Реєстрація суб’єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення No 1553 від 09.05.2024 року. Ідентифікатор медіа R30-04608.

 

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Розміщення на сайті НБУВ: Зрошуване землеробство

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства. Висвітлено елементи системи землеробства, обробіток ґрунту, удобрення, раціональне використання поливної води, особливості ґрунтотворних процесів. Приділено увагу питанням кормовиробництва, вирощування зернових, картоплі та інших культур, створення нових сортів і гібридів для зрошуваних земель.

Для науковців, аспірантів, спеціалістів сільського господарства.

 

Тематичні рубрики:

Меліорація, землеробство, рослинництво

Селекція, насінництво

Сторінка молодого вченого

 

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті.