Процедура рецензування проходить за такими етапами:

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори.
2. Усі рукописи, які надходять до редакційної колегії, спрямовуються за профілем дослідження одному, а при необхідності – двом рецензентам.

3. Рецензентами можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямом.

4. Після отримання статті на розгляд (протягом 4 діб) рецензент робить висновок про можливість друкування статті. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.

5. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається листуванням електронною поштою через відповідального секретаря журналу.

6. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження.

8. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів.

9. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

10. Затверджена до публікації стаття надається коректуру. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться редактором без узгодження з автором.

11. Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання існуючих стандартів у матеріалах статті покладається на автора статті.