Головний редактор:

Вожегова Раїса Анатоліївна, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України, директор, Інститут зрошуваного землеробства НААН.

 

Члени редакційної колегії:

Лавриненко Юрій Олександрович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу селекції, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Малярчук Микола Петрович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Біляєва Ірина Миколаївна, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу маркетингу, трансферу інновацій та економічних досліджень, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Балашова Галина Станіславівна, доктор с.-г. наук, професор, завідувач відділ біотехнології, овочевих культур та картоплі, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Коковіхін Сергій Васильович, доктор с.-г. наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Марковська Олена Євгенівна, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та захисту рослин, Херсонський державний аграрно-економічний університет;

Базалій Валерій Васильович, доктор с.-г. наук, професор, Херсонський державний аграрно-економічний університет;

Писаренко Павло Володимирович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Біднина Ірина Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,  Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Заєць Сергій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу рослинництва та неполивного землеробства, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Влащук Анатолій Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу первинного та елітного насінництва, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Димов Олександр Миколайович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Марченко Тетяна Юріївна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Шкода Олена Анатолівна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії аналітичних досліджень, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Пілярська Олена Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Грановська Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу зрошуваного землеробства, Інститут зрошуваного землеробства НААН;

Стефан Петрзак, доктор наук, професор, завідувач відділу якості води, Технологічний та природничий інститут (Рашин, Польща);

Khandakar Rafiq Islam, доктор філософії, старший науковий співробітник, професор, Державний університет Огайо, (Огайо, США);

Гашимов Агамир Джалалович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук Азербайджана, генеральний директор, Азербайджанське науково-виробниче об’єднання гідротехніки та меліорації, (Азербайджан).

Денчіч Сербислав, доктор сільськогосподарських наук,академік, Науково-дослідний інститут рільництва та овочівництва (Нові Сад, Сербія)