Випуск № 79

DOI: https://doi.org/10.32848/0135-2369.2023.79

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Білявська Л.Г., Кулик М І., Білявський Ю.В.
Урожайність сої сорту Алмаз за передпосівної обробки насіння біопрепаратами у різних умов вирощування

Бояркіна Л.В., Шарій В.О.
Вплив обробки біопрепаратами на урожайність гібридів кукурудзи

Вожегова Р.А., Коваленко О.А., Лиховид П.В., Пілярська О.О., Качанова Т.В.
Моделювання врожайності гісопу лікарського (Hyssopus officinalis L.) залежно від дози та регламенту внесення мінеральних добрив

Гадзало Я.М., Вожегова Р.А., Лікар Я.О.
Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від строків сівби, біологічної та хімічної систем захисту рослин від хвороб і шкідників в умовах зрошення

Доля М.М., Мороз С.Ю., Кострич Д.В., Мамчур Р.М., Бобонич Є.Ф.
Популяційна адаптивність домінуючих комах-фітофагів і ентомофагів за прогресивних технологій захисту рослин в Україні

Ковальов М.М.
Вплив типу субстрату та термінів вирощування на вихід вегетуючих саджанців винограду

Лиховид П.В.
Аналіз агрокліматичних умов у Херсонській області за 2022 рік із використанням сучасних інформаційних технологій

Німенко С.С., Грабовський М.Б.
Урожайність зерна сортів сої залежно від елементів органічної технології вирощування

Петренко А.І., Назаренко М.М.
Врожайність та залежність її від морфометрії у винограду столового в закритому грунті

Сидоров С.М., Голобородько С.П., Дубинська О.Д.
Продуктивність однорічних кормових агроценозів залежно від їх складу й способу використання в південному степу України

Скакун В.М., Марченко Т.Ю., Завальнюк О. І.
Особливості фотосинтетичної діяльності ліній – батьківських компонентів гібридів кукурудзи залежно від елементів технології

Zhang X., Zakharchenko E.А.
Effect of biogas slurry returning to field on soil phosphatase activity

Шитіков Р.М., Назаренко М.М.
Особливості вирощування сортів суниці в умовах закритого грунту

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Кравченко А.І.
Особливості успадкування ознак продуктивності волоті гібридами F1 вівса голозерного

Холод С.М., Іллічов Ю.Г., Кір’ян В.М., Музафарова В.А.
Визначення продуктивних сортів ячменю ярого в зоні Південного Лісостепу України