Випуск № 53

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

НІКІШЕНКО В.Л., ФІЛІП′ЄВ І.Д., ВЛАЩУК О.С.
Вплив заорювання післяжнивних решток сої на врожай зерна зрошуваної озимої пшениці

МАЛЯРЧУК М.П., СЕРГЄЄВА Ю.О., МІГАЛЬОВ А.А.
Продуктивність сої залежно від основного обробітку ґрунту в просапній сівозміні на зрошенні південного степу України

ГАМАЮНОВА В.В., ПИСАРЕНКО П.В., КАЗАНОК О.О., СУЗДАЛЬ О.С.
Середньодобове випаровування та сумарне водоспоживання сої залежно від режиму зрошення, фону живлення та сорту при вирощуванні на півдні України

МАРКОВСЬКА О.Є.
Продуктивність короткоротаційної просапної сівозміни на зрошенні залежно від способів і систем основного обробітку темно-каштанового ґрунту

ПОЛЄНОК А.В., ВОЖЕГОВ С.Г.
Вплив способів основного обробітку ґрунту та норм мінеральних добрив на продуктивність сої у рисових системах

МЕЛАШИЧ А.В., САФОНОВА О.П., КОКОВІХІН С.В., ПИСАРЕНКО П.В.
Порівняльна характеристика еколого-меліоративного стану зрошуваних земель за диференціації глибини залягання ґрунтових вод

КУЗЬМИЧ А.О.
Вміст елементів живлення у ґрунті та продуктивність кукурудзи на силос за різних систем удобрення в умовах зрошення на півдні України

ЛИТВИНЕНКО О.В.
Особливості росту та розвитку рослин картоплі сорту кобза в умовах зрошення на півдні України та їх зв'язок з економічними показниками

НЕТІС І.Т.
Вплив строків і доз підживлення пшениці озимої на врожайність і якість зерна

ОРЛЮК А.П., ГОНЧАРОВА К.В., БАЗАЛІЙ Г.Г., БІЛЯЄВА І.М. УСИК Л.О.
Нові сорти озимої пшениці для комплексного використання у зерновиробництві

НИЖЕГОЛЕНКО В.М.
Злакові мухи на зрошуваній озимій пшениці

КОСЕНКО Н.П.
Вплив технологічних прийомів вирощування насіння цибулі ріпчастої на ураженість насінників несправжньою борошнистою росою в зрошуваних умовах південного Степу України

МЕЛАШИЧ А.В., МЕЛАШИЧ Т.А., ДИШЛЮК В.Є.
Важкі метали у системі „зрошувальна вода – ґрунт - рослина” при вирощуванні цибулі -ріпки в умовах краплинного зрошення

ПІЛЯРСЬКИЙ В.Г.
Порівняльна оцінка різних способів зрошення насінників люцерни першого року життя

ПИСАРЕНКО П.В.
Особливості сумарного водоспоживання івипаровування озимої пшениці при зрошенні

ПРИЩЕПО М.М., ВЛАЩУК А.М.
Захист насіннєвих посівів ярого ріпаку від бур’янів в умовах півдня України

КОКОВІХІН С.В., ДРОБІТЬКО А.В.
Оптимізація режимів зрошення основних сільськогосподарських культур з використанням імітаційного моделювання та програмних засобів

ПЕТКЕВИЧ З.З., ШПАК Т.М., ВОЖЕГОВА Р.А.
Оцінка адаптивного потенціалу зразків національної колекції рису за висотою рослин та масою зерна волоті

КОВАЛЕНКО О.А.
Водний режим ґрунту залежно від рівня мінерального живлення та густоти посіву конопель

КОВАЛЕНКО А.М.
Змінення структури гумінових кислот темно-каштанового ґрунту під впливом тривалого зрошення в плодозмінній сівозміні

ЛАВРИНЕНКО Ю.О., КОКОВІХІН С.В., ГРАБОВСЬКИЙ П.В., КОНАЩУК І.О.
Перспективи використання гіс-технологій у зрошуваному землеробстві півдня України

ФЕДОРЧУК М.І.
Динаміка елементів живлення за різних систем удобрення при вирощуванні шавлії лікарської в умовах зрошення півдня України

МАЛЯРЧУК М.П., КУЦЕНКО С.В., МАЛЯРЧУК А.С., МЕЛЬНИК А.П.
Ефективність способів основного обробітку ґрунту під кукурудзу в просапній сівозміні на зрошенні півдня України

ЦІЛИНКО М.І., ДОВБУШ О.С., КОРШУН О.О.
Урожайність рису залежно від сорту, мінерального живлення та температурного режиму в умовах Степу України

ЛИСЕНКО Є.В.
Ефективність захисту соняшнику проти фомопсису на зрошуваних землях південного регіону України

ПИСАРЕНКО П.В., КОКОВІХІН С.В., ПІЛЯРСЬКИЙ В.Г., СУЗДАЛЬ О.С.
Оптимізація розрахункових методів інтегрованого управління водним режимом ґрунту на посівах буряків цукрових в умовах Півдня України

КОВАЛЕНКО А.М. ТИМОШЕНКО Г.З.
Роль інтенсивних технологій у збільшенні виробництва рослинного білка гороху в південному Степу України

ВОЖЕГОВА Р.А. КЛИМЧЕНКО М.С.
Вплив агротехнічних заходів на урожайність нового сорту рису Пам’яті Гічкіна в умовах Криму

ЯВОРСЬКИЙ С.В., ГУСЄВ М.Г., СЕВІДОВ О.Ф.
Вирощування багаторічних травосумішок при літніх строках сівби на зрошуваних землях в умовах південного степу

ГУСЄВ М.Г., ШАТАЛОВА В.В., КОКОВІХІН С.В.
Економіко-енергетичне обґрунтування технології вирощува ння ріпаку озимого в умовах зрошення Півдня України

МАЛЯРЧУК В.М.
Продуктивність соняшника залежно від способів основного обробітку ґрунту в сівозміні на зрошенні при використанні на добриво пожнивних решток сіль ськогосподарських культур

ВАСЮТА В.В., СТЕПАНОВ Ю.О., КОСЕНКО Н.П.
Вплив режимів висушування на вологість та посівні якості насіння томата

БОГДАНОВ В.О. БОГДАНОВ Ю.В. СТЕПАНОВА І.М.
Продуктивність розсадного томата залежно від густоти стояння гібридів при вирощуванні на краплинному зрошенні

БОЯРКІНА Л.В.
Науково-практичні аспекти використання «Електронної інформаційно-довідкової бази "Добрива"» в зрошуваному землеробстві Півдня України

ЖУРАВЛЬОВ О.В.
Економічна ефективність елементів технології вирощування цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні в південному Степу України

ЛЮТА Ю.О.
Тайм – новий сорт томата, адаптований до умов зрошення півдня України

САФОНОВА О.П. МЕЛАШИЧ А.В. ЛОЗОВИЦЬКИЙ П.С.
Еволюція галогенезу в ґрунтах при глибокому рівні залягання ґрунтових вод в умовах інгулецького зрошуваного масиву

ГУСЄВ М.Г. ЯВОРСЬКИЙ С.В. ВОЙТАШЕНКО Д. П. КОСЄВЦОВА Л. В.
Підвищення продуктивності кормових агроценозів при ко нвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення південного Степу України

ПИСАРЕНКО П.В. КОКОВІХІН С.В. ГОЛОВАЦЬКИЙ О.І.
Економіко-енергетична оцінка елементів технологій вирощ ування зеленої маси люцерни при диференціації умов зволоження

ЗАЄЦЬ С.О. НЕТІС В.І.
Ефективність різних технологій вирощування льону олійного на півдні України

МЕЛАШИЧ А.В. ФІЛІП’ЄВ І.Д. ТІМОШИНА Л.С.
Вплив систематичного внесення мінеральних добрив на рух омість цинку і міді у темно-каштановому зрошуваному ґрунті

ГОЛОБОРОДЬКО С.П. РЕВТЬО М.В.
Вплив способу сівби і азотних добрив на насіннєву продуктивність костриці східної – festuca orientalis (hack.)

КОКОВІХІН С.В.
Перспективні напрями науково-дослідних робіт з розробки систем землеробства на зрошуваних землях Півдня України

БАЛАШОВА Г.С., ЧЕРНИЧЕНКО І.І., ЧЕРНИЧЕНКО М.І.
Строки садіння мікробульб картоплі різного фізіологічного віку у відкритий ґрунт в зоні Степу в умовах зрошення

МОРОЗОВ В.В., ПІЧУРА В.І.
Вплив зміни кліматичних факторів на формування меліоративного режиму зрошуваних земель Сухого Степу України

МИРОНОВА Л.М., ВЕРДИШ М.В.
Водозабезпеченість та ціна на воду як лімітуючі фактори використання водних ресурсів у південному Степу України

ТИЩЕНКО О.П.
Вплив кількості поливів на величину і якість врожаю пшениці озимої на зрошуваних землях Криму

ІВАНОВА Є.І.
Перспективи використання інформаційних технологій для планування та оперативного управління режимом зрошення сільськогосподарських культур

ДУДЧЕНКО Т.В., РОГУЛЬЧИК М.І.
Хімічний захист посівів сорго в умовах рисових зрошувальних систем

ШЕЛУДЬКО О. Д., МАРКОВСЬКА О.Є., БОРИЩУК Р. В., НАЙДЬОНОВ В.Г., НИЖЕГОЛЕНКО В. М.
Вплив ентомофагів на оптимізацію фітосанітарного стану зрошуваних посівів зернових колосових в південному степу України

КОКОВІХІН С.В.
Розробка заходів підвищення економічної та енергетичної ефективності насінництва кукурудзи на поливних землях Півдня України

ГАЛЬЧЕНКО Н.М., ЖЕЛТОВА А.Г.
Вплив кліматичних показників на отримання сходів багаторічних трав у південному регіоні

ОРЛЮК А.П., ГОНЧАРЕНКО О.Л.
Ефективність масових доборів за різних умов вирощування материнських рослин пшениці м`якої озимої

ОРЛЮК А.П., ШПАК Т.М., ШПАК Д.В., ПЕТКЕВИЧ З.З.
Створення ранньостиглого селекційного матеріалу рису

ТУРОВЕЦЬ В.М.
Селекція кукурудзи на покращення якісних показників зерна в умовах зрошення півдня України та перспективи його використання для виробництва біоетанолу

ЛАВРИНЕНКО Ю.О., НЕТРЕБА О.О., МАСЛОВА Л.Г., ПОЛЬСЬКИЙ В.Я.
Прояв і мінливість рівня ознаки «вихід зерна з качана» у гібридів f1 кукурудзи, отриманих від схрещування відмінних за групами стиглості ліній в умовах зрошення

КОБИЛІНА Н.О., БОРОВИК В.О., СТАРОДУБЦЕВА М.В.
Оцінка перспективних селекційних сортів стоколосу без остого (bromopsis inermis l.) – сладових колекції інституту землеробства південного регіону наану

ГОРДІЄНКО В.І.
Кореляція між масою зерна з рослини та іншими кількісними ознаками у гібридів F3, F4 сої

БОРОВИК В.О., ТИЩЕНКО О.Д., КОБИЛІНА Н.О.
Формування та ефективне використання генетичних ресурсів сільськогосподарських культур в інституті землеробства південного регіону наан України

ЛАШИНА М.В.
Селекційні аспекти моделювання гібридів кукурудзи для умов зрошення Півдня України

ШПАК Д.В.
Проблеми та перспективи використання ефекту гетерозису у рису (оглядова)

Правила для авторів

Анотації

Іменний покажчик