Випуск № 57

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Вожегова Р.А., Димов О.М., Миронова Л.М.
Перспективи розвитку зернової галузі в Херсонській області

Коваленко А.М.
Фітосанітарний стан посівів в сівозмінах короткої ротації за різного співвідношення культур та систем обробітку ґрунту

Вожегова Р.А., Голобородько С.П., Коковіхін С.В., Дробітько А.В.
Стан і перспективи розвитку водних меліорацій в Південному Степу України

Писаренко П.В., Пілярський В.Г.
Продуктивність рослин буряку цукрового залежно від гібридного складу в умовах зрошення півдня України

Адамень Ф.Ф., Паштецкий В.С., Плугатарь Ю.В.
Полезащитные лесные полосы как основа устойчивого развития агроландшафта

Найдьонов В.Г., Нижеголенко В.М., Михаленко І.В.
Вплив альтернативних строків сівби на продуктивність та збиральну вологість зерна нових перспективних гібридів кукурудзи різних груп ФАО за оптимального режиму зрошення

Люта Ю.О., Косенко Н.П., Степанов Ю.О.
Якість коренеплодів буряка столового залежно від технологічних прийомів вирощування за краплинного зрошення в південному Степу України

Адамень Ф.Ф., Демчук О.В.
Вплив строків сівби та норм висіву на врожайність озимого ячменю в умовах степового Криму

Коваленко А.М., Коваленко О.А., Попов Е.К., Попов М.К.
Продуктивність ріпаку озимого залежно від місця в сівозміні та рівня удобрення

Біднина І.О., Козирєв В.В., Влащук О.С., Томницький А.В.
Особливості ґрунтових процесів темно-каштанового ґрунту в умовах тривалого зрошення півдня України

Сідоренко А.В., Дударєв Д.П.
Вплив позакореневого підживлення мікродобривами і карбамідом на якість зерна озимої пшениці в умовах центрального Криму

Шелудько О.Д., Марковська О.Є., Нижеголенко В.М., Найдьонов В.Г.
Захист зрошуваної пшениці озимої від шкідливих організмів

Іванів М.О.
Морфофізіологічні показники гібридів кукурудзи залежно від ґрунтово-екологічного пункту

Балашова Г.С., Черниченко М.І.
Фотосинтетична діяльність рослин картоплі за різних режимів зрошення в умовах південного Степу України

Грабовський П.В., Мішукова Л.С., Берднікова О.Г.
Вплив сортового складу, добрив та зрошення на водний режим грунту та врожайність пшениці озимої

Коваленко А.М., Тимошенко Г.З.
Індивідуальна продуктивність рослин гороху за різних технологічних прийомів вирощування

Тищенко О.П.
Науково-практичне обґрунтування водозберігаючих технологій вирощування рису в умовах АР Крим

Куц О.В., Кирюхін С.О., Герман Л.Л., Парамонова Т.В.
Споживання елементів живлення рослинами моркви залежно від різних способів зрошення та внесення добрив

Глушко Т.В.
Вплив зрошення та мінеральних добрив на урожайність гібридів кукурудзи в умовах південного Степу України

Малярчук А.С.
Продуктивність ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту та доз азотних добрив

Хасхачих М.В.
Оптимізація елементів технології вирощування гібридів соняшнику в післяукісних посівах Східного Степу України

Онуфран Л.І.
Водоспоживання ячменю ярого за різних умов вирощування

Новохижній М.В.
Вплив мікродобрива «ЕКОЛИСТ-У» на врожайність пшениці твердої ярої в умовах південного Степу України без зрошення

Климченко М.С.
Вплив норми висіву та норм внесення мінеральних добрив на продуктивність сортів рису в умовах АР Крим

Довбуш О.С.
Значення і функції мікроелементів у біології рису

БІОТЕХНОЛОГІЯ, ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Лавриненко Ю.О., Балашова Г.С., Котова О.І.
Вплив взаємодії інтенсивності освітлення та температури на процеси бульбоутворення картоплі в культурі in vitro

Шевченко С.М., Шевченко О.М., Парлікокошко М.С.
Динаміка схожості насіння кукурудзи після різних попередників і способів обробітку ґрунту

Орлюк А.П., Базалій Г.Г., Усик Л.О.
Нові сорти озимої м'якої пшениці Благо, Марія, Конка для комплексного використання у зерновиробництві

Тищенко О.Д., Тищенко А.В.
Использование многолетних видов люцерн в селекционной работе института орошаемого земледелия

Холодняк О.Г., Майданюк В.О.
Нові сорти кабачка

Боровік В.О., Тищенко О.Д., Кобиліна Н.О.
Результати вивчення генетичних ресурсів бобових та злакових багаторічних трав, зосереджених в Інституті зрошуваного землеробства

Федько М.М., Боденко Н.А., Юхімович О.Р., Гаврюшенко О.О.
Комбінаційна здатність інбредних ліній кукурудзи (Zea maize L.)

Гусак Ю.В.
Характеристика ліній групи ДК185/254 (плазма Ланкастер (Мо17) за господарсько-цінними ознаками

Усик Л.О.
Прояв господарсько-цінних ознак у сучасних сортів пшениці м'якої озимої селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН України

Орлюк А.П., Цілинко М.І.
Фенотипові і генотипові кореляції компонентів урожайного потенціалу рису за різної площі живлення рослин

Кобиліна Н.О.
Посухостійкість та врожайність стоколосу безостого в умовах південного Степу

Марченко Т.Ю.
Кореляційні взаємозв’язки кількісних ознак сортозразків сої на зрошенні

Бритік О.А.
Метод оцінки кавуна на стійкість проти фузаріозного в’янення

Хорсун І.А.
Визначення кореляцій між ознаками у високобілкових сортів сої

Лавриненко Ю.О., Лашина М.В., Туровець В.М., Глушко Т.В.
Комбінаційна здатність нового вихідного матеріалу кукурудзи, створеного на базі ліній контрастних за групами стиглості, добраного на раннє та пізнє цвітіння качана в умовах зрошення

ЕКОНОМІКА

Коковіхін С.В.
Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності виробництва насіння кукурудзи в умовах зрошення півдня України

Вожегова Р.А., Шпак Д.В., Мунтян Л.В.
Економічно вигідний вплив способу обробітку ґрунту під сівбу озимої пшениці в умовах рисовиї сівозміни

Базалій В.В., Гонтарук В.Т.
Агроекологічне обгрунтування технології вирощування насіння соняшнику в умовах зрошення півдня України

Писаренко П.В., Суздаль О.С., Булигін Д.О., Морозов В.В
Економічна ефективність вирощування середньостиглих сортів сої в умовах півдня України

Заєць С.О., Нетіс В.І.
Економічна ефективність вирощування скоростиглого сорту сої Діона залежно від способу сівби і норми висіву

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Присяжнюк М.В.
Мережа сільськогосподарських науково-дослідних установ у 20-Х рр. ХХ ст. в Україні

Лавриненко Ю.О., Голобородько С.П., Димов О.М., Клубук В.В.
Сільське господарство США: сучасний стан та історичний шлях розвитку

Котовська Ю.С. Внесок академіка П.С.
Погребняка у наукове забезпечення степового лісорозведення в Україні

Анотації

Правила для авторів

Іменний покажчик