Випуск № 67

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Вожегова Р.А.
Наукові основи формування систем землеробства на зрошуваних землях з врахуванням локальних та регіональних умов Південного Степу України

Гурбанов М.Ф.
Оценка управления и смягчения эффектов засухи для Республики Азербайджан

Vozhehova R.A., Maliarchuk M.P., Markovska O.Y., Biliayeva I.M.
Environmental, economic and energy efficiency of soil tillage systems in crop rotation under irrigation

Солоненко С.В., Хоміна В.Я.
Вплив регулятора росту регоплант на урожайність та технолоічні показики якості насіння сафлору красильного в умовах Лісостепу Західного

Черенков А.В., Прядко Ю.М.
Урожайність пшениці озимої залежно від строків сівби, рівня мінерального живлення та використання сидеральних культур в умовах Північного Степу України

Заєць С.О., Фундират К.С.
Продуктивність сортів тритикале озимого залежно від застосування біологічно активних препаратів в умовах зрошення

Грановська Л.М., Жужа П.В.
Екологічний аудит земель, що зрошуються в контексті їх сталого використання

Вожегова Р.А., Чекамова О.Л.
Економічна ефективність використання мікробних препаратів та мікродобрив на різних сортах проса в умовах Південного Степу України

Лимар А.О., Лимар В.А., Наумов А.О.
Вплив мульчування ґрунту на водоспоживання, врожайність та економічну ефективність вирощування перцю солодкого

Писаренко П.В., Малярчук А.С., Куц Г.М., Біляєва І.М., Мишукова Л.С.
Вплив водного режиму ґрунту та способів і глибини обробітку на продуктивність кукурудзи на зерно

Вожегова Р.А., Резніченко Н.Д.
Економічна та енергетична ефективність технологій вирощування ячменю озимого в сівозміні на зрошенні

Голобородько С.П., Шепель А.В., Погинайко О.А.
Наукові засади облаштування деградованих агроландшафтів Південного Степу України

Малярчук М.П., Марковська О.Є., Лопата Н.П.
Продуктивність кукурудзи за різних способів основного обробітку ґрунту та доз внесення добрив в сівозміні на зрошенні Півдня України

Заєць С.О., Нетіс В.І.
Споживання води посівами сої в умовах зрошення залежно від сорту і фону живлення

Вожегова Р.А., Морозов О.В., Аверчев О.В., Біднина І.О.
Сучасний стан та перспективи вирощування винограду в умовах зрошення Півдня України

Тимошенко Г.З., Коваленко А.М., Новохижній М.В.
Вплив біопрепаратів на мікробіологічний та поживний стан ґрунту у посівах соняшнику за різних способів основного обробітку ґрунту

Писаренко П.В., Козирєв В.В., Біднина І.О.
Вплив способу основного обробітку грунту на ступінь вторинної солонцюватості при зрошенні

Строяновський В.С.
Оптимізація комплексу агротехнічних заходів при вирощуванні фенхелю звичайого в умовах Лісостепу Західного

Василенко Р.М., Заєць С.О.
Продуктивність кукурудзи залежно від строків сівби та захисту від хвороб і шкідників

Воротинцева Л.І.
Зміна фізико-хімічних властивостей темно-каштанових ґрунтів за різних меліоративних навантажень

Писаренко П.В., Андрієнко І.О.
Вплив режимів зрошення та різних способів обробітку ґрунту на щільність складення при вирощуванні кукурудзи на зерно

Черниченко І.І., Черниченко О.О., Балашова Г.С.
Ефективність комплексу макро- та мікроелементів при вирощуванні картоплі за різних умов зволоження на півдні України

Шкода О.А., Мартиненко Т.А.
Поживний режим темно-каштанового ґрунту під посівами цибулі ріпчастої за внесення фосфогіпсу і мінеральних добрив

Василенко Р.М.
Продуктивність сорго зернового залежно від строків сівби та захисту рослин за різних умов зволоження

Димов О.М.
Експортний потенціал Херсонщини аграрної: товарний вимір

Заєць С.О., Кисіль Л.Б.
Гідротермічні умови осіннього періоду та їх вплив на початковий розвиток рослин ячменю озимого залежно від строків сівби

Дудченко К.В., Петренко Т.М., Дацюк М.М., Флінта О.І.
Сольовий баланс поля за різних технологій вирощування рису

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Черчель В.Ю., Плотка В.В., Абельмасов О.В., Таганцова М.М.
Аналітично-математична модель тривалості періоду «сходи-цвітіння 50% качанів» сімей s6 кукурудзи залежно від аргументних ознак

Федько М.М.
Оптимізація структури селекційних розсадників кукурудзи (zea mays l.)

Вожегова Р.А., Мельніченко Г.В.
Оцінка вихідного матеріалу на стійкість до вилягання та продуктивність для створення сортів рису (оглядова)

Васильківський С.П., Мазур З.О., Бех Н.С.
Отримання поліплоїдних форм жита озимого у Верхняцькій дослідно-селекційній станції

Заплітний Я.Д., Микуляк І.С., Лінська М.І., Карп Т.Я., Козак Г.В.
Кластерний аналіз інбредних ліній кукурудзи альтернативних геноплазм за основними селекційними ознаками

Люта Ю.О., Кобиліна Н.О.
Структура кореляційних зв'язків ознак продуктивності томата

Боровик В.О., Кузьмич В.І., Клубук В.В., Рубцов Д.К., Головаш Л.М.
Характеристика нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками

Люта Ю.О., Косенко Н.П.
Урожайність і якість насіння буряка столового за різних способів насінництва на Півдні України

Коковіхін С.В., Коваленко А.М., Нікішов О.О., Шевченко Т.В.
Фотосинтетична діяльність та насіннєва продуктивність сортів пшениці озимої залежно від захисту рослин та мікродобрив в умовах півдня України

Лавриненко Ю.О., Влащук А.М., Прищепо М.М., Желтова А.Г., Шапарь Л.В.
Енергетична ефективність вирощування сортів ріпаку озимого залежно від строку сівби та норми висіву в умовах Південного Степу України

Лавриненко Ю.О., Коковіхін С.В., Довбуш О.С.
Урожайні властивості та посівні якості насіння сортів рису залежно від фракційного складу

Петкевич З.З., Бондаренко К.В.
Біологічна і господарська оцінка нових зразків рису

Чабан В.О.
Динаміка поживного режиму ґрунту при вирощуванні шавлії мускатної при краплинному зрошенні в умовах Південного Степу України

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Насіннєва продуктивність картоплі весняного садіння за раннього збирання залежно від різних умов зволоження ґрунту та підживлення

Вожегова Р. А., Котельников Д. І., Малярчук В.М.
Біологічна активність ґрунту на посівах сої за різних систем основного обробітку та удобрення на зрошуваних землях півдня України

ЮВІЛЕЇ

65-річний ювілей Лавриненка Юрія Олександровича

Анотація

Аннотация

Summary