Випуск № 70

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Грановська Л.М., Лиховид П.В., Жужа П.В.
Оцінка гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваних земель правобережжя Херсонської області

Заєць С.О., кисіль Л.Б.
Ріст та розвиток сортів ячменю озимого восени залежно від гідротермічних умов, строків сівби та регуляторів росту

Каленська С.М., Новицька Н.В., Максін В.І. , Карпенко Л.Д., Каплуненко В.Г., Доктор Н.М.
Посівні якості насіння зернобобових культур за впливу наночасток металів, мікродобрив та імуномодуляторів

Князєв О.В., Резніченко Н.Д., Лопата Н.П.
Вплив сидеральних добрив за різних способів і глибини обробітку ґрунту на забур’яненість посівів та урожайність культур у сівозміні на зрошенні

Коваленко А.М., Новохижній М.В., Тимошенко Г.З., Пілярський В.Г., Казанок О.О.
Продуктивність та водоспоживання соняшника залежно від його місця в сівозміні та систем обробітку ґрунту

Малячук М.П., Булигін Д.О., Малярчук А.С., Ісакова Г.М., Мишукова Л.С.
Продуктивність ріпаку озимого за різних умов зволоження та фону мінерального живлення

Сахненко В.В., Сахненко Д.В.
Системний показник механізму управління та моніторингу шкідників пшениці озимої в лісостепу України

Стефанюк В.Й.
Агрокологічні агротехнологічні і агротехнічні основи інтродукції стевії в культурі лісостепу і степу України

Хоміна В.Я., Строяновський В.С.
Продуктивність рослин та економічна ефективність вирощування фенхелю звичайного в умовах лісостепу західного

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Балашова Г.С., Котова О.І., Юзюк О.О., Котов Б.С.
Вплив бурштинової кислоти на формування мікробульб картоплі in vitro сортів різних груп стиглості

Вожегова Р.А., Балашова Г.C., Бояркіна Л.В.
Урожайність насіннєвої картоплі за раннього строку збирання в умовах зрошення півдня України

Вожегова Р.А., Боровик В.О., Рубцов Д.К., Марченко Т.Ю.
Насіннєва продуктивність середньостиглого сорту сої "Святогор" залежно від норми висіву та доз азотних добрив в умовах зрошення півдня України

Вожегова Р.А., Кривенко А.І.
Ефективність застосування різних систем удобрення при вирощуванні пшениці озимої залежно від попередників та погодних умов

Вожегова Р.А., Рудік О.Л.
Енергетичний аналіз технологій вирощування льону олійного в умовах півдня України за різних схем використання продукції

Кобиліна Н.О., Люта Ю.О., Куц Г.М.
Характеристика господарсько-цінних ознак гібридів томата F4–F7 селекції інституту зрошуваного землеробства

Коваленко А.М., Кіріяк Ю.П.
Фотосинтетична діяльність насінницьких посівів пшениці озимої залежно від умов вирощування

Косенко Н.П., Погорєлова В.О.
Фотосинтетична діяльність рослин томата залежно від схеми посіву та удобрення у південному степу України

Косенко Н.П., Сергеєв А.В.
Урожайність маточників моркви столової залежно від технологічних прийомів вирощування

Нестерчук В.В., Коковіхін С.В., Мринський І.М., Каращук Г.В., Котовська Ю.С.
Вплив диференціації густоти стояння рослин та фону живлення на продуктивність і якість насіння гібридів соняшнику в умовах півдня України

Тищенко О.Д., Тищенко А.В., Куц Г.М., Пілярська О.О.
Про кореневу систему люцерни

Шпак Т.М., Шпак Д.В., Петкевич З.З., Паламарчук Д.П.
Новий ранньостиглий сорт рису Лазуріт

Вожегова Р.А., Білий В.М.
Нагромадження надземної маси та структура врожаю насіння сортів пшениці озимої залежно від строків сівби та удобрення в умовах Південного Степу України

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Ушкаренко В.О., Чабан В.О., Коковіхін С.В., Шепель А.В., Коваленко В.П.
Економічна та енергетична ефективність технології вирощування шавлії мускатної за краплинного зрошення в умовах Південного Степу України

Вожегова Р.А., Клубук В.В., Шкода О.А., Куц Г.М.
50 років діяльності лабораторії аналітичних досліджень інституту зрошуваного землеробства національної академії аграрних наук України

Вожегова Р.А., Малярчук А.С., Пілярська О.О., Котельников Д. І.
Вплив різних систем основного обробітку та удобрення на врожайність зерна кукурудзи в умовах зрошення півдня України

Анотація

Аннотация

Summary