Випуск № 75

DOI: https://doi.org/10.32848/0135-2369.2021.75

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Вінюков О.О., Чугрій Г.А.
Вплив біопрепаратів на визначення посухостійкості рослин ячменю ярого в умовах східної частини Північного Степу

Вожегова Р.А., Козленко Є.В., Морозов О.В.,Біднина І. О.
Шляхи реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року на Інгулецькій зрошувальній системі

Грановська Л.М., Морозов О.В., Іванов В.І.
Оцінка якості зрошувальної води та її вплив на показники родючості ґрунтів за краплинного зрошення

Дрозд О.М., Афанасьєв Ю.О.
Диференціація локальних виявів галогенезу в ґрунтах за умов краплинного зрошення

Заболотна А.В., Заболотний О.І., Даценко А.А.
Чиста продуктивність фотосинтезу та врожайність кукурудзи за умов використання гербіциду Стеллар

Заєць С.О., Нетіс І.Т., Онуфран Л.І., Фундират К.С.
Особливості водоспоживання сучасних сортів пшениці озимої та ячменю озимого за різних строків сівби в умовах зрошення

Климишена Р.І.
Залежність вмісту бета-глюкану в суслі пивоварного ячменю ярого від впливу позакореневого підживлення мікродобривами

Коваленко О.А., Андрійченко Л.В.
Ефективність екологічно безпечних прийомів вирощування Lavandula angustifolia на Півдні України

Ковальов М.М.
Вирощування мікрозелені салату Ромен у NFT-системах залежно від впливу типу субстрату

Котельников Д.І.
Агрофізичні властивості темно-каштанового ґрунту за різних систем основного обробітку та органо-мінерального вдобрення в зрошуваних умовах Півдня України

Кричковський В.Ю.
Вплив дигистату на структуру врожаю та продуктивність кукурудзи

Мануйленко О.В., Коновалов В.О., Грібінюк К.С., Карпенко О.І., Коновалова В.М.
Ефективність застосування системи No-till порівняно з традиційними системами обробітку ґрунту в сівозміні короткої ротації в умовах Південного Степу України

Молдован В.Г., Молдован Ж.А.
Вплив допосівної обробки насіння та позакореневого підживлення на формування показників індивідуальної продуктивності кукурудзи у Західному Лісостепу України

Недільська У.І.
Продуктивність садивного матеріалу міскантусу залежно від агротехнічних заходів

Онопрієнко Д.М.
Ефективність удобрювального зрошення кукурудзи з використанням рідких і твердих форм мінеральних добрив

Рожко І.І., Кулик М.І.
Урожайність насіння проса прутоподібного залежно від елементів сортової технології вирощування

Собко М.Г., Бутенко А.О., Данильченко О.М.
Агроекологічна адаптивність та придатність вирощування сої сортів різних груп стиглості

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Вожегова Р.А., Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Вплив рівня зволоження ґрунту та удобрення на водоспоживання та продуктивність картоплі літнього садіння свіжозібраними бульбами

Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Пілярська О.О., Куц Г.М., Гальченко Н.М.
Адаптивна здатність ‒ важлива ознака у селекції рослин

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Джахангіров Мухендіс Мамедгусейн огли
Результаты исследований физико-химических показателей чайного экстракта для повышения биологической ценности готовой продукции

Вожегов C.Г., Рудий О.Е., Коковіхін С.В., Дробітько А.В., Казанок О.О., Керімов А.Н.
Врожайність, економічна та енергетична ефективність вирощування гібридів соняшнику залежно від режимів зрошення та обробітку ґрунту в умовах Півдня України

АНОТАЦІЯ

SUMMARY