Випуск № 63

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Вожегова Р.А., Найдьонова В.О.
Біологічна активність грунту та продуктивність сої в сівозміні на зрошенні

Малярчук М.П., Писаренко П.В., Котельников Д.І.
Продуктивність кукурудзи на зрошуваних землях Півдня України за різних способів основного обробітку та доз внесення азотних добрив

Vozhegova R.A., Granovska L.N., Goloborodko S.P.
The impact of global climate change on indicators of soil fertility of Southern Ukraine

Хорішко С.А. Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня
мінерального живлення по стерньовому попереднику в умовах Північного Степу України

Averchev O.V.
Progamming of cereal yields under conditions of agro-meliorational field of rice crop rotation

Вожегова Р.А., Коваленко А.М., Чекамова О.Л.
Посухостійкість різних сортів проса в умовах Південного Степу

Четверик О.О., Козаченко М.Р.
РІвень комбінаційної здатності сортів пшениці м’якої озимої

Lavrynenko Yu.O., Hlushko T.V., Marchenko T.Yu.
Adaptive potential of maize hybrids of FAO groups 190-500 in the Southern of Ukraine

Хохлов О.М., Сєчняк В.Ю., Нагуляк О.І.
Еколого-географічні відмінності сортів ячменю озимого за адаптивністю та комплексом ознак

Sheludko O.D., Markovska O.E., Bilayeva I.M., Kaminska M.O.
Efficiency of the protectant celest top 312.5 fs in irrigated winter wheat treatment against cereal flies in various sowing periods

Заєць С.О., Нежиголенко В.М.
Продуктивність пшениці озимої залежно від способів основного обробітку ґрунту та норм мінеральних добрив в умовах зрошення

Fedorchuk M.I., Kokovikhin S.V., Fedorchuk V.G., Filipova I.M., Filipov E.G.
Productivity and biochemical composition of the silybum marianum depending on differentiation of elements of the technology growing under the conditions of irrigation of the South of Ukraine

Черниченко І.І., Балашова Г.С., Черниченко О.О.
Вплив метеоумов вегетаційного періоду на урожай картоплі на Півдні України при зрошенні

Дудченко В.В., Дудченко Т.В., Цілинко Л.М., Фальковський І.В.
Поява стійкості до гербіцидів в бур’янів рисового поля

Василенко Р.М., Голобородько С.П., Степанова І.М.
Вплив умов зволоження і мінеральних добрив на винос основних елементів живлення урожаєм ярих травосумішок

Коваленко А.М., Тимошенко Г.З., Новохижній М.В., Куц Г.М.
Вплив мікробних препаратів на продуктивність соняшнику в умовах природного зволоження за різних способів обробітку ґрунту

Шкода О.А., Пілярська О.О.
Винос елементів живлення ріпаком озимим залежно від способу основного обробітку ґрунту та добрив

Стратічук Н.В.
Планування адаптивного екологічно безпечного зрошення в агропідприємствах

Лавриненко Ю.О., Гож О.А.
Вплив стимуляторів росту і мікродобрив на урожайність зерна гібридів кукурудзи в умовах зрошення на півдні України

Козирєв В.В., Біднина І.О., Томницький А.В., Влащук О.С.
Ефективність вирощування cої за різних умов зволоження, способів основного обробітку ґрунту та строків внесення меліоранту

Заєць С.О., Фундират К.С.
Осінній розвиток тритикале озимого в чистих і сумісних посівах з ріпаком озимим і викою озимою на зрошуваних землях

Журавльов О.В.
Формування зон зволоження за краплинного зрошення цибулі ріпчастої на легкосуглинкових ґрунтах

Тарасюк В.А.
Показники якості насіння розторопші плямистої залежно від технологічних факторів

Тищенко А.В., Лужанський І.Ю.
Вплив умов зволоження на фотосинтетичну діяльність посів насіннєвої люцерни

Малярчук А.С.
Вплив основного обробітку ґрунту та доз азотного підживлення на продуктивність ріпаку озимого

Tishchenko A.V.
Influence of growth conditions on sowing quality alfalfa seeds of different varieties of alfalfa

Нестерчук В.В.
Напрями оптимізації елементів технології вирощування гібридів соняшнику в умовах Півдня України (оглядова)

Кіріяк Ю.П., Коваленко А.М.
Зміни та коливання клімату в південно-степовій зоні україни та його можливі наслідки для зерновиробництва

Пілярський В.Г., Писаренко П.В., Біляєва І.М., Пілярська О.О.
Вплив зрошення та добрив на ростові процеси буряку цукрового в умовах Півдня України

Керімов А.Н., Донець А.О.
Продуктивність та економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно від сортового складу, норм висіву та удобрення

Коковіхін С.В., Пілярський В.Г., Пілярська О.О.
Ріст і розвиток рослин кукурудзи на ділянках гібридизації в умовах зрошення півдня України

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Лавриненко Ю.О., Клубук В.В., Кузьмич В.І.
Ефективність доборів на підвищення продуктивності сої в умовах зрошення

Usik L.A., Bazaliy G.G., Kolesnikova N.D.
Ecological tests of winter wheat varieties of breeding of the institute of irrigated agriculture of ukrainian national academy of agrarian sciences in turkey

Тищенко О.Д., Боровик В.О., Тищенко А.В.
Генофонд багаторічних видів люцерни підроду falcago (rchb.) grossh, характеристика основних ознак

Люта Ю.О., Кобиліна Н.О.
Вихідний матеріал для селекції томата на півдні України

Боровик В.О., Клубук В.В., Михайлов В.О., Осіній М.Л., Куц Г.М.
Класифікація нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками

Бритік О.А.
Пріоритетні напрями в селекції баштанних культур на півдні України

Литвиненко Н.А., Соломонов Р.В., Щербина З.В.
Формирования биологического и хозяйственного урожая у озимых линий от ярово-озимых гибридов пшеницы

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Формування господарсько-цінних ознак еліти картоплі літнього строку садіння свіжозібраними бульбами при вирощуванні на півдні України

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Вожегова Р.А., Малярчук А.С., Котельников Д.І.
Продуктивність озимої пшениці за різних систем основного обробітку ґрунту та удобрення

Анотація

Аннотация

Summary

Іменний покажчик