Випуск № 66

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Вожегова Р.А.
Науково-теоретичне обґрунтування заходів підвищення родючості зрошуваних ґрунтів в умовах півдня України

Кружилин И.П., Мелихов В.В., Ганиев М.А., Родин К.А., Невежина А.Б.
Возделывание риса на системах капельного орошения по разным предшественникам, на фоне разных доз макроудобрений и норм посева, влияющих на продуктивность риса

Вожегова Р.А., Біляєва І.М., Коковіхін С.В.
Моделювання впливу сонячної радіації на продуктивність сільськогосподарських культур в умовах зрошення півдня України

Гальченко Н.М.
Економічна й енергетична ефективність вирощування багаторічних трав за різних способів використання у Південному Степу України

Вожегова Р.А., Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Електронно-довідкова база, як елемент інформаційного забезпечення технологічного процесу насінництва картоплі в умовах зрошення півдня України

Лавриненко Ю.О., Гож О.А., Марченко Т.Ю., Сова Р.С., Глушко Т.В., Михаленко І.В., Шепель А.В.
Продуктивність нових гібридів кукурудзи ФАО 310-430 за впливу регуляторів росту та мікродобрив в умовах зрошення на півдні України

Заєць С.О., Онуфран Л.І.
Продуктивність сортів ячменю озимого на зрошуваних землях залежно від попередника та фону азотного живлення

Коваленко А.М., Кіріяк Ю.П.
Умови зимівлі пшениці озимої у південно-степовій зоні україни у контексті змін клімату

Вожегова Р.А., Мунтян Л.В.
Розвиток рослин пшениці м'якої озимої залежно від сорту й норм висіву насіння в рисових сівозмінах Південного Степу України

Морозов О.В., Біднина І.О., Козирєв В.В., Резнік В.С.
Сучасний стан та перспективи вирощування кукурудзи на силос і зелений корм в умовах зрошення півдня України

Носенко Ю.М., Біляєва І.М., Сінельник Л.М.
Виставки-ярмарки як інструмент маркетингу

Пілярський В.Г., Пілярська О.О., Шепель А.В., Бондаренко К.В.
Морфо-біологічні показники посівів кукурудзи гібриду Крос 221 М залежно від умов зволоження, фону мінерального живлення та густоти стояння рослин

Коваленко А.М., Коваленко О.А.
Особливості сівби пшениці озимої за посушливої осені у Південному Степу в умовах зміни клімату

Заєць С.О., Нетіс В.І.
Ефективність застосування біостимуляторів та їх комплексів з мікроелементами, на посівах сої в умовах зрошення

Федорчук М.І., Свиридовський В.М.
Вплив режимів зрошення та захисту рослин на продуктивність цибулі ріпчастої в умовах півдня України

Хоміна В.Я., Строяновський В.С.
Показники якості олії нетрадиційних жировмісних культур залежно від агротехнічних заходів в умовах лісостепу України

Лимар В.А., Волошина К.М.
Вплив режимів зрошення та мінерального живлення на водоспоживання, продуктивність та якість розсадного кавуна за краплинного зрошення в умовах півдня України

Марковська О.Є., Біляєва І.М., Малярчук А.С., Малярчук В.М.
Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на продуктивність сільськогосподарських культур в сівозміні на зрошенні півдня України

Козирєв В.В., Біднина І.О., Томницький А.В., Влащук О.С.
Вплив тривалого застосування різних способів основного обробітку на фізичні та фізико-хімічні властивості темно–каштанового ґрунту

Шкода О.А.
Формування асиміляційної поверхні та чиста продуктивність фотосинтезу ріпаку залежно від способу основного обробітку ґрунту та добрив в умовах Південного Степу України

Тимошенко Г.З., Коваленко А.М., Новохижній М.В., Шепель А.В.
Вплив щільності складення ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур за різних систем обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах

Нестерчук В.В.
Економічна та енергетична оцінка елементів технології вирощування гібридів соняшнику в умовах півдня України

Шевель В.І.
Урожайність та фітометричні показники сортів проса залежно від технологічних прийомів вирощування в степу України

Яколюда С.М.
Формування посівів гречки залежно від строків і способів сівби в умовах Лісостепу Західного

Черенков А.В., Нестерець В.Г., Солодушко М.М., Кротінов І.В.
Агроекологічні і технологічні фактори формування врожайності пшениці озимої у зоні південно-східного Степу України

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Лавриненко Ю.О., Влащук А.М., Шапарь Л.В., Желтова А.Г.,
Урожайність кондиційного насіння сортів ріпаку озимого залежно від структурних показників та впливу строків сівби і норм висіву

Балашова Г.С., Котова О.І., Котов Б.С.
Мікроклональне розмноження оздоровлених біотехнологічними методами рослин картоплі in vitro

Лавриненко Ю. О., Кузьмич В. І., Боровик В. О.
Селекція сої на покращення ознак продуктивності та якості в умовах зрошення

Коковіхін С.В., Коваленко А.М., Нікішов О.О.
Насіннєва продуктивність сортів пшениці озимої залежно від захисту рослин та мікродобрив в умовах півдня України

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Дзюба М.В.
Основні напрями оптимізації технології вирощування ріпаку озимого в умовах півдня України

Місєвич О.В., Влащук А.М.
Особливості технології вирощування буркуна білого однорічного в умовах півдня Ураїни

Балашова Г.С., Юзюк С.М.
Формування врожаю картоплі на півдні України за краплинного зрошення

Кривенко А.І.
Вплив біологізованих технологій вирощування на якість зерна пшениці озимої при вирощуванні в умовах Південного Степу України

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Чабан В.О.
Наукове обґрунтування фотомеліоративних заходів з покращення якості поливної води для здійснення краплинного зрошення шавлії мускатної

Вожегова Р.А., Малярчук А.С., Котельников Д.І.
Енергетична ефективність мінімізованого та нульового обробітку ґрунту в зрошуваних умовах півдня України

Анотація

Аннотация

Summary