Випуск № 77

DOI: https://doi.org/10.32848/0135-2369.2022.77

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Баган А.В., Шакалій С.М., Юрченко С.О., Іващенко В.М., Бараболя О.В., Покотило А.В.
Формування біометричних показників та рівня урожайності гібридів кукурудзи за групами стиглості

Барат Ю.М., Наталевич В.В.
Продуктивність винограду залежно від внесення мікробіологічних добрив

Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Пілярська О.О., Міщенко С.В.
Маса 1000 зерен та урожайність гібридів кукурудзи залежно від густоти посіву та обробітку біопрепаратами

Вожегова Р.А., Лиховид П.В., Біляєва І.М., Бойценюк Х.І.
Рівень інформаційного забезпечення ефіроолійного та лікарського рослинництва в Україні

Глупак З.І., Бутенко А.О., Шкурат С.В.
Продуктивність сої залежно від інокуляції та біологічних регуляторів росту в умовах північно-східної частини Лісостепу України

Димов О.М., Голобородько С.П.
Вологозабезпечення Степової зони України та раціональне використання зрошуваних земель в умовах регіональної зміни клімату

Жуйков О.Г., Лаврись В.Ю.
Кількісно-якісні показники функціонування асиміляційного апарату соняшника декоративного за різних норм висіву насіння в умовах південного степу України

Жуйков О.Г., Ходос Т.А.
Фітосанітарний стан агроценозу гірчиці сарептської за різних рівнів біологізації технології вирощування культури в умовах південного степу

Заєць С.О., Рудік О.Л., Онуфран Л.І.
Оптимізація строків сівби ячменю озимого в зоні зрошення півдня України в аспекті поточних кліматичних змін

Кирилюк В.П., Кричківський В.М.
Сучасні адаптивні системи основного обробітку грунту під ячмінь ярий

Коваль Г.В., Єщенко В.О.
Рівень поширеності основних хвороб за різної інтенсивності зяблевого основного обробітку ґрунту

Ковальов М.М.
Ефективність вирощування руколи в умовах гідропонних плівкових теплиць

Малярчук М.П., Казновський О.В.
Вплив різних способів основного обробітку ґрунту на агрофізичні показники та врожайність насіння сої

Марченко К.Ю.
Вміст хлорофілу та чиста продуктивність фотосинтезу вівса голозерного за дії біологічних препаратів

Молдован Ж.А., Молдован В.Г.
Вплив мінерального живлення на формування площі листкової поверхні рослинами кукурудзи в умовах Лісостепу Західного

Морозов О.В., Морозов В.В., Козленко Є.В.
Модель формування якості поливної води Інгулецької зрошувальної системи в 2021 році

Павліченко К.В., Грабовський М.Б.
Урожайність зеленої і сухої маси гібридів кукурудзи та вихід біогазу залежно від застосування макро- і мікродобрив

Швець О.М.
Стале майбутнє в наступному десятилітті, що засноване на ґрунтознавстві

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Косенко Н.П., Бондаренко К.О.
Продуктивність і якість нових гібридів спаржі лікарської за краплинного зрошення на Півдні України

Холод С.М., Іллічов Ю.Г., Кір’ян В.М., Музафарова В.А.
Характеристика сортів ячменю ярого за продуктивністю в зоні Південного Лісостепу України

АНОТАЦІЯ

SUMMARY