Випуск № 78

DOI: https://doi.org/10.32848/0135-2369.2022.78

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Бояркіна Л.В., Боровик В.О., Шабля О.С., Шарій В.О.
Сучасні проблеми розвитку галузі рисівництва в Україні

Vozhehova R.A.
Water resources and food supply systems

Заєць С.О., Рудік О.Л., Онуфран Л.І., Кисіль Л.Б.
Споживання елементів живлення біомасою сортів ячменю озимого за різних строків сівби та застосування регуляторів росту рослин в умовах зрошення

Ковальов М.М., Мащенко Ю.В., Ткач А.Ф.
Вплив щільності та твердості грунту на ефективність вирощування соняшнику за різних систем удобрення

Панфілова А. В.
Сортовипробовування пшениці озимої в умовах Південного Степу України

Польовий А.М., Божко Л.Ю., Барсукова О. А., Івасенко О.С.
Агрокліматичні умови продуктивності озимої пшениці на Одещині в умовах потепління клімату

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Вожегова Р.А., Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О., Базалій Г.Г., Жупина А.Ю., Біднина І.О.
Кореляція вмісту клейковини в зерні, білковості, урожайності та тривалості періоду «цвітіння – стиглість» у селекційних зразків пшениці м’якої озимої, що походять з гібридів різного еколого-генетичного походження за умов зрошення

Вожегова Р.А., Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Пілярська О.О., Фундират К.С., Коновалова В.М.
Зв’язок між кормовою та насіннєвою продуктивністю популяцій люцерни

Коковіхіна О.С.
Якість насіння сої та маса тисячі насінин залежно від сортового складу, удобрення та захисту рослин за умов зрошення на Півдні України

Косенко Н. П.
Формування насіннєвої продуктивності моркви столової за безвисадкового способу насінництва в умовах краплинного зрошення на Півдні України

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Німенко С.С., Грабовський М.Б.
Вплив заходів контролювання чисельності бур’янів на фітосанітарний стан посівів сої за органічного вирощування

АНОТАЦІЯ

SUMMARY

ЮВІЛЕЇ