Випуск № 76

DOI: https://doi.org/10.32848/0135-2369.2021.76

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Бурикіна С.І., Парлікокошко М.С.
Органомінеральні добрива з комплексом аміно- та гумусових кислот на посівах нуту

Грановська Л.М., Малярчук М.П., Писаренко П.В., Малярчук А.С., Томницький А.В.
Продуктивність зерно-просапних сівозмін за різних систем основного обробітку ґрунту в зоні дії Інгулецької зрошувальної системи

Заєць С.О., Музика В.Є., Нижеголенко В.М., Рудік О.Л.
Оцінка адаптивної здатності та стабільності сортів пшениці озимої м’якої за різних умов вологозабезпеченості Півдня України

Зеленянська Н.М., Борун В.В.
Водоспоживання виноградної шкілки в умовах Півдня України

Іутинська Г.О., Голобородько С.П., Димов О.М.
Формування гумусу в чорноземі південному за використання сидератів в умовах зрошення

Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В., Кенєва В.А.
Функціонування асиміляційного апарату рослин пшениці озимої залежно від строків та способу внесення добрив

Ковальов М.М., Васильвовська К.В., Резніченко В.П.
Вплив ЕМ препаратів та систем ін’єкційного мікрозрошення при вирощуванні баклажану у відкритому ґрунті

Коротка І.О., Кліпакова Ю.О., Прісс О.П.
Ріст, розвиток та формування врожайності різних сортів дворядника тонколистого (Diplotaxis tenuifolia L.) в умовах закритого ґрунту

Морозов О.В., Морозов В.В., Козленко Є.В.
Водно-сольове антропогенне навантаження на тривало зрошувані грунти Інгулецького масиву

Перетятько С.Г., Рудік О.Л.
Сучасний стан та прикладні аспекти перспектив розвитку виробництва сої в Україні

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Вожегова Р.А., Марченко Т.Ю., Забара П.П., Пілярська О.О., Сахацький Г.І.
Особливості фотосинтетичної діяльності ліній–батьківських компонентів гібридів кукурудзи залежно від елементів технології в умовах зрошення

Дмитренко П.В.
Якісні характеристики базової насіннєвої картоплі залежно від чисельності переносників вірусних інфекцій та елементів технології

Рибальченко А.М.
Пластичність та стабільність господарських ознак колекційних зразків сої

Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Люта Ю.О., Пілярська О.О., Куц Г.М.
Щільність травостою люцерни за роками життя та укосами за різного вологозабезпечення

АНОТАЦІЯ

SUMMARY