Випуск № 62

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Вожегова Р.А.
Історичний шлях розвитку інституту зрошуваного землеробства НААН України

Лимар А.О.
Роль науки в освоєнні зрошуваних земель Херсонщини. Спогади виробничника – меліоратора – вченого

Голобородько С.П.
Наукові основи систем кормовиробництва на зрошуваних землях Південного Степу України

Коваленко А.М.
Основні шляхи і напрями досліджень з розробки наукових підходів до побудови сівозмін

Малярчук М.П.
Історичний шлях формування систем обробітку грунту в сівозмінах на меліорованих землях

Вожегова Р.А., Вердиш М.В., Клубук В.В., Булаєнко Л.М.
Етапи розвитку зрошення на півдні України

Заєць С.О., Голобородько С.П., Клубук В.В.
Розробка агротехнологій вирощування основних сільськогосподарських культур за останні 50 років

Філіп’єв І.Д., Димов О.М., Біднина І.О., Клубук В.В.
Розвиток агрохімічних досліджень в Інституті зрошуваного землеробства НААН

Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Коковіхін С.В., Писаренко П.В., Біляєва І.М., Дробітько А.В.
Наукове обґрунтування режимів зрошення зврахуванням біологічних потреб рослин та технологічних параметрівзрошувальних систем

Клубук В.В., Грановська Л.М. Вердиш М.В.
Історичний шлях розвитку підрозділу економічних досліджень Інституту зрошуваного землеробства НААН

Ушкаренко В.О., Лавренко Н.М.
Урожайність зерна нуту залежно від основного обробітку ґрунту, доз добрив та густоти стояння рослин за різних умов зволоження на Півдні України

Вожегова Р.А., Мельник М.А.
Вплив агрозаходів на продуктивність сортів сої в умовах зрошення Півдня України

Малярчук М.П., Котельников Д.І.
Ефективність обробітку грунту та удобрення кукурудзи на зрошенні Півдня України

Коваленко А.М., Тимошенко Г.З., Новохижній М.В.
Ефективність застосування мікробних препаратів в умовах природного зволоження на посівах ячменю ярого за різних способів обробітку грунту

Заєць С.О.
Технологічні заходи підвищення врожаю та покращення якості зерна ячменю озимого в умовах зрошення

Димов О.М.
Вплив зрошення та добрив на урожай і якість сіна люцерни

Василенко Р.М.
Значимість та побудова сумісних посівів у кормовиробництві

Малярчук А.С.
Ефективність азотних добрив та основного обробітку ґрунту при вирощуванні ріпаку озимого на зрошенні

Філіп’єв І.Д., Шкода О.А.
Вміст основних елементів живлення в рослинах ріпаку озимого залежно від добрив і способу основного обробітку ґрунту

Томашова О.Л., Томашов С.В.
Урожайність насіння льону олійного за різних норм висіву та систем обробітку ґрунту

Колпакова О.С.
Продуктивність нових гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних заходів в умовах зрошення Південного Степу України

Петрушкова О.М., Томчук Р.В., Кондратевич О.В.
Насіннєва продуктивність еспарцету при удосконаленні окремих елементів технології вирощування в умовах степової зони України

Томчук Р.В., Петрушкова О.М., Кондратевич О.В.
Створення посухостійких сортів багаторічних злакових та бобових трав для умов степової зони України

БІОТЕХНОЛОГІЯ, ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ

Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Глушко Т.В., Гож О.А., Нужна М.В.
Створення нових гібридів кукурудзи для умов зрошуваного землеробства

Базалій Г.Г., Колесникова Н.Д., Клубук В.В.
Сорти пшениці озимої м'якої для зони Південного Степу України на межі століть

Клубук В.В., Боровик В.О., Михайлов В.О., Осіній М.Л.
Історичні аспекти та результати селекційної роботи з соєю в Інституті зрошуваного землеробства НААН

Люта Ю.О.
Історія і короткі підсумки роботи лабораторії овочівництва

Тищенко О.Д., Тищенко А.В.
Напрями селекції люцерни для умов зрошення

Боровик В.О., Степанов Ю.О.
Історичний шлях розвитку селекції бавовнику в Інституті зрошуваного землеробства

Черниченко І.І., Балашова Г.С., Черниченко О.О.
Вплив крупності садивних бульб та прийомів догляду за рослинами на продуктивність картоплі

Черчель В. Ю., Боденко Н. А., Плотка В. В., Негода Т. В.
Оцінка кременистих ранньостиглих гібридів кукурудзи як вихідного матеріалу для створення нових самозапилених ліній

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Насіннєва продуктивність картоплі літнього садіння свіжозібраними бульбами залежно від різних режимів зрошення та захисту садивного матеріалу

ЮВІЛЯРИ

Люта Ю.О.

Малярчук М.П.

Гусєв М.Г.

Шелудько О.Д.

Голобородько С.П.

ПАМ’ЯТІ Філіп’єва І.Д.

Анотація

Аннотация

Summary