Випуск № 69

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Бабич О.А.
Залежність показника кислотності від рівня випаровування поливної води головної насосної станції Південно-Бузької зрошувальної системи

Власов В.В., Мулюкіна Н.А., Мельник Е.Б., Суздалова В.І., Герецький Р.В., Левицький А.П.
Вплив метеорологічних факторів на прояв ески винограду

Вожегова Р.А., Писаренко П.В., Андрієнко І.О.
Динаміка вологозапасів ґрунту та ефективність використання вологи посівами кукурудзи залежно від режимів зрошення та основного обробітку ґрунту

Вожегова Р.А., Малярчук М.П., Біляєва І.М., Пілярська О.О.
Формування систем органічного землеробства на зрошуваних землях

Вожегова Р.А., Рудік О.Л.
Економічне обґрунтування технологій вирощування льону олійного на неполивних і зрошуваних землях в умовах півдня України

Грановська Л.М., Жужа П.В.
Еколого-меліоративний стан земель та фактори його формування на території Нижньодніпровської дельтової рівнини

Димов О.М.
Інновації як чинник підвищення ефективності зрошуваного землеробства

Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В.
Вплив передпосівної обробки насіння та погодних умов року на урожайність та якість зерна пшениці озимої

Кривенко А.І., Бурикіна С.І.
Продуктивність та якість пшениці озимої за довготривалого використання добрив

М’ялковський Р.О.
Формування площі листкової поверхні картоплі залежно від сортових особливостей та напрямку рядків в агрофітоценозі

Паламарчук В.Д., Коваленко О.А.
Вплив позакореневих підживлень на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи

Писаренко П.В., Козирєв В.В., Біднина І.О., Шкода О.А., Морозов О.В.
Параметри змін фізико-хімічних властивостей темно-каштанового зрошуваного ґрунту за різних меліоративних навантажень

Тимофєєв М.М., Бондарева О.Б., Вінюков О.О., Уваров М.Л., Єлизаров І.Ю.
Формування біогенних засобів виробництва – основа ґрунтозахисної системи землеробства

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Вишневський С.П.
Селекція на гетерозис ріпаку озимого на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності

Вожегов С.Г., Цілинко М. І., Зоріна Г.Г.
Математичний аналіз насіннєвих показників сортів рису вітчизняної селекції залежно від фону калійного добрива в умовах півдня України

Вожегова Р.А., Білий В.М.
Насіннєва продуктивність сортів пшениці озимої залежно від строків сівби та удобрення в умовах Південного степу України

Коrmosh S.М.
Levisticum officinalis L. in the conditions of Transcarpathia and assessment of adaptive ability of the source material for selection

Вожегова Р.А., Сергєєв Л.А.
Формування елементів насіннєвої продуктивності пшениці озимої залежно від удобрення та захисту рослин в умовах півдня України

Ушкаренко В.О., Чабан В.О., Шепель А.В., Коковіхін С.В.
Урожайності суцвіть шавлії мускатної, раціональність внесення добрив та роль строків сівби за вирощування культури при краплинному зрошенні

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Формування господарсько-цінних ознак супереліти картоплі весняного строку садіння за краплинного зрошення на півдні України

Вожегова Р. А., Малярчук А. С., Котельников Д. І.
Біологічна активність на посівах озимої пшениці за різних систем основного обробітку та удобрення в умовах зрошення півдня України

Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Пілярська О.О.
Насіннєва продуктивність сортів люцерни залежно від умов зволоження та регуляторів росту у Південному Степу України

Анотація

Аннотация

Summary

Головному реформатору аграрної академічної науки України – 60