Випуск № 72

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Вожегова Р.А., Бєлов Я.В.
Вплив густоти стояння рослин та фону живлення на водоспоживання та продуктивність гібридів кукурудзи в умовах зрошення Півдня України

Вожегова Р.А., Біляєва І.М., Коковіхін С.В., Пілярський В.Г., Пілярська О.О.
Ефективне ведення маркетингу та впровадження у виробництво наукових розробок Інституту зрошуваного землеробства НААН

Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І.О., Рубцов Д.К.
Залежність біохімічного складу насіння сої від різних доз азотного добрива та щільності посіву

Грановська Л.М.
Наукове обгрунтування напрямів розв’язання конфліктів у зоні відновлення рисових зрошувальних систем на території Херcонської області

Жуйков О.Г., Бурдюг О.О.
Фенологічні та біометричні особливості гібридів соняшнику за органічної технології вирощування в умовах Півдня України

Колояніді Н.О.
Водоспоживання і запаси продуктивної вологи у посівах нуту залежно від прийомів вирощування

Кулик М.І., Сиплива Н.О., Бабич О.В.
Формування врожайності проса прутоподібного залежно від ширини міжрядь і підживлення посівів

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г.
Оптимізація водного режиму ґрунту в інтенсивних насадженнях черешні за краплинного зрошення та мульчування

Малярчук М.П., Томницький А.В., Малярчук А.С., Ісакова Г.М., Мишукова Л.С.
Вплив основного обробітку на сольовий режим ґрунту і продуктивність сівозмін у зоні дії Інгулецької зрошувальної системи

Онуфран Л.І.
Строки сівби різних сортів ячменю озимого в умовах зрошення півдня України

Піньковський Г.В., Танчик С.П.
Продуктивність та водоспоживання середньоранніх гібридів соняшника залежно від строків сівби й густоти стояння рослин у Правобережному Степу України

Сінченко В.В., Танчик С.П., Літвінов Д.В.
Водний режим ґрунту за вирощування сої у Правобережному Лісостепу України

Танчик С.П., Павлов О.С., Чумбей В.В.
Вплив обробітку ґрунту на актуальну забур’яненість гречки Посівної в Прикарпатті України

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Балашова Г.С., Котова О.І., Юзюк С.М., Котов Б.С., Шепель А.В.
Вплив регулятора росту та строку заміни живильного середовища на індукцію бульбоутворення картоплі в умовах in vitro

Влащук А.М., Дробіт О.С., Прищепо М.М., Конащук О.П.
Наукові основи системи насінництва півдня України

Вожегова Р.А., Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Ріст та розвиток насіннєвої картоплі за літнього садіння свіжозібраними бульбами на півдні України

Заєць С.О., Кисіль Л.Б., Гальченко Н.М.
Врожайність сучасних сортів ячменю озимого за різних строків сівби і застосування регуляторів росту в умовах зрошення

Заєць С.О., Пілярська О.О., Фундират К.С., Шкода О.А.
Оцінка посівних та технологічних показників насіння сортів тритикале озимого залежно від обробки мікродобривами

Косенко Н.П., Погорєлова В.О., Бондаренко К.О.
Наукові досягнення лабораторії овочівництва Інституту зрошуваного землеробства: історія та підсумки

Косенко Н.П., Сергеєв А.В.
Насінництво моркви столової за краплинного зрошення

Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Забара П.П.
Селекційні надбання та їх роль у стабілізації виробництва зерна кукурудзи в Україні

Назаренко С.В., Котовська Ю.С.
Стовбурові шкідники середньовікових і старших насаджень сосни на олешківських пісках

Панфілова А.В., Гамаюнова В.В., Федорчук М.І., Нагірний В.В.
Фотосинтетична діяльність посівів ячменю ярого й озимого залежно від елементів технології вирощування в умовах Південного степу України

Резніченко Н.Д.
Динаміка накопичення сирої маси та сухої речовини сортами ячменю озимого за різних умов вирощування

Тищенко О.Д., Тищенко А.В., Пілярська О.О., Куц Г.М.
Особливості морфології кореневої системи у популяцій люцерни

АГРОЕКОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Вожегова Р.А., Біляєва І. М., Білий В.М.
Фотосинтетична діяльність насіннєвих посівів пшениці озимої залежно від сортового складу, строків сівби та удобрення в умовах Півдня України

Вожегова Р.А., Мельниченко Г.В.
Генетичне різноманіття рису посівного – основа для селекції на стійкість до біотичних та абіотичних чинників середовища

Дробітько А.В., Коковіхін С.В., Заєць С.О.
Продуктивність та економіко-енергетична ефективність технології вирощування сортів ячменю озимого в умовах Південного Степу України

Капінос М.В.
Агроекономічна оцінка елементів технології вирощування сортів гороху в умовах Південного Степу України

Ощипок О.С.
Вплив хімічних та біологічних систем захисту виноградної шкілки різних за стійкістю до збудників хвороби сортів на поширення мілдью

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Коновалов В.О., Коновалова В.М., Усик Л.О.
Насіннєва продуктивність сортів сафлору красильного за різних умов вирощування на півдні України

Ушкаренко В.О., Шепель А.В., Коковіхін С.В., Чабан В.О.
Раціональність використання вологи в посівах шавлії мускатної при краплинному зрошенні на півдні України

ЮВІЛЕЇ

Голобородьку Станіславу Петровичу – 80

Анотація

Аннотация

Summary

Некролог